** ข้อมูลที่เลขประจำตัวประชาชนไม่มี และซ้ำซ้อน **
ลำดับเลขประจำตัวประชาชนรหัสประจำตัวรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนจังหวัด
170240312030047024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา
270240312030017024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา
370240312030027024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา
4706020137045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด
5706020287045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด
6706020297045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด
7107047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
8117047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
9127047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
10137047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
11017047110802พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งสกลนคร
12157047110802พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งสกลนคร
13705816157050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
14705816167050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
15705816187050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
16705816197050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
17705916307050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
18705916377050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
19705916427050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
20706007417070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี
21017047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
22027047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
237050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
24706033337080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช
2570240312030037024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา
26706017037039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู
27705100727027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว
28705200537080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
29107080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช
3070801202070087080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3170801202070097080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3270801202070127080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3370801202070137080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3470801202070147080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3570801202107080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
3670801202117080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
37705928437051030501วัดบ้านโฮ่งหลวงลำพูน
380147095010201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลายะลา
390167095010201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลายะลา
400187095010201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลายะลา
410117032031101โพธิศึกษาสุรินทร์
427060722247031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์
437036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ
440017041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
450027041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
460037041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
470047041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
480067041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
490077041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
500107041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
510117041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
520127041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
530137041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
540147041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
550157041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
560167041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
5770600027041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
5870600107041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
5970600117041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
60706021107033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
61705905607036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
620037033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ
630017041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
640027041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
650037041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
660047041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
670057041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
680067041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
690077041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
700087041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
710097041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
720107041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
730117041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
740127041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
750137041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
760147041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
770017041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี
780027041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี
790087041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี
800087041070821พระปริยัติธรรมวัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี
81706003387034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี
820067043070807วัดช้างเผือกหนองคาย
837054017081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่
84G706025127044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม
8570910101107091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล
8670910101117091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล
87705827417050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
887015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง
89706013007056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา
90706005637056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา
91706005717056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา
92705748317032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
93705749007032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
94705950207032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
95705950517032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
96705950607032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
97705935827050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
987043020810037043020810วัดอัมพวันหนองคาย
997043020810047043020810วัดอัมพวันหนองคาย
10000027043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10100037043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10200057043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10300067043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10400077043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10500087043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
10600097043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
1070017043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
108705927827050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
109705927947050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
110705927957050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
111706029787050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
11270500105067050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
1130087042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย
114705904057042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย
115706004167042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย
116705904407084020201พระปริยัติธรรมวัดกรวดสุราษฎร์ธานี
117705827367050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
118705827847050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
119705828207050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
120706027037050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
121706013127031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์
122706024207031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์
1230017031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์
1247033141105117033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ
1250067040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น
126705928847050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
127705928897050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
12847040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น
12957040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น
13067040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น
13177040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น
132107040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
13334001002263387040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
13467040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
135706029137050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
136706029147050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
137706029607050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
138705827527050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
13915207000104107057110619พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษาเชียงราย
14015705001380567057110619พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษาเชียงราย
14115711000518687057110619พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษาเชียงราย
1420087057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย
14300107057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย
144706017697057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย
145706016567050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่
1460000000000007057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย
147706005297055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน
1480057055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน
1490127055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน
1507054037081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่
151706063697055010601นันทบุรีวิทยาน่าน
152706039257045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด
153706039417045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด
154147045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด
155706012427010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร
156706002127044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม
157705905067046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์
158706005637046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์
159706005647046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์
160706008937052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง
161706008947052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง
162706009107052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง
163706009127052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง
164705827647050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
165705827717050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
166705706377050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่
167147040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
168207040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
169217040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
1700097040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น
1710127040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น
1720117040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น
1730127040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น
1747057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย
1757057071301117057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย
1767057071301127057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย
17770125900517023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด
1787012590567023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด
17970540097013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18070550107013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18170550117013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18270550127013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18370550137013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18470550147013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18570570187013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18670570197013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18770580207013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18870580217013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
18970580227013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19070580237013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19170580247013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19270580257013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19370580267013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19411005011969837010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร
19570580277013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19670580287013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19770590297013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
19870600337013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี
199705907807048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม
200706029947050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
201706011737046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์
202706011827046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์
2037060001687080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
2040000000000000705802517010060103พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร
20500000000000007073060102-027073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม
2060050091449570706008927050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่
2070050091449570706017427050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน แผนกสามัญศึกษาเชียงใหม่
2080380489000085705800537013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2090380489000085705800537038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2100501089017559706038277050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
2110501089017559705807647050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2120703808035901705900337013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2130703808035901705900337038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2140705005015902705807547050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2150705005015902705930027050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่
2160705005026002706087817050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
2170705005026002705807817050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2180705005026003705807827050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2190705005026003706087827050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
2200705005026004706087837050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
2210705005026004705807837050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2220705005026006705807877050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
2230705005026006706088397050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
2240705005105801705819727050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่
2250705005105801705827227050070510แม่ริมวิทยาเชียงใหม่
2261100201566670705647007032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2271100201701097705902727045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2281100201701097705902727045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2291100201724097705900137038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2301100201724097705900137013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2311100201734998706002887045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2321100201734998706002887045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2331100201763556706024567045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2341100201772555706000157013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2351100201772555706000157038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2361100401112443705900157043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย
2371100401112443705922837041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
2381100401148618705902377045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2391100401148618705902377045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
240110040119861570601006727045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
241110040119861570601007107045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
242110050030502911005003050297041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
2431100500305029077041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
2441100501545902705911247040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
2451100501545902705900487040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
2461100501613525706051107032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2471100703014045705910037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
2481100703080528705647497032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2491100703126188705748437032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2501100703213315706009467033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
2511100703213315705925307044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม
2521100703378918705902487045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2531100703378918705902487045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2541100703529380705823877045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2551100703651916706051197032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
256110070368601970601007017045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
257110070368601970601006657045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
2581100703735079706024507045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2591100801491450705902797045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2601100801491450705902797045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2611100900497308705924457045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2621101100272116706051577032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2631101401063532705924357045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2641101501199398706051317032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2651101601102756705748557032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2661101801260009705849417032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2671101801318121705950227032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2681102003143561705748247032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2691102003536351705902767045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2701102003536351705902767045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2711102003654248705945487042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย
2721102003654248706034407044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม
2731102700512046705800267038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2741102700512046705800267013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2751103100364004705902417045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2761103100364004705902417045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2771103100740359705833487044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม
2781103100740359705856757032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์
2791103100741193705950327032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2801103100741878705849207032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2811103100764843705900027038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
2821103100764843705900027013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
2831103100816312706051597032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2841103100846751706002947045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
2851103100846751706002947045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
2861103100893813705900927052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
2871103100893813706000027052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
2881103200067672706051167032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2891103700172912705924367045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
2901103702858340705824017045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
291110370298753170601007037045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
292110370298753170601006557045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
2931103703515471705950157032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2941103703689339706000237046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
2951103703855557706015457034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี
2961103703855557706020247040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
2971103703906011706000117046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
2981104000030601705950437032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
2991104200288581705902697045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
3001104200288581705902697045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
3011104200347439706023927041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
3021104200347439705908927041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี
3031104200515668705849387032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3041104300418788705950527032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3051104300474696706000097046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3061104300474696705942787030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา
3071104300484381705906247033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ
3081104300484381706006127045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด
3091104300669438706002857045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
3101104300669438706002857045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
3111104700084607706000107046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3121110200191192705810067046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3131110201274989706024497045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
3141110301338458706017327044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
3151110301338458706016507044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
3161118700014319706051617032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3171118700077892706002847045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
3181118700077892706002847045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
3191119901943270706017387044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
3201119901943270706016397044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
3211119901983107705924317045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
3221119902046786705998337043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย
3231119902046786705825177044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม
3241119902110298705924447045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
3251119902152497705937237010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
3261119902152497706011957017060305พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
3271119902162654706000017052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
3281119902162654705900917052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
3291129701258956706007067090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา
3301129701258956705907327091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล
3311129701313311706000177052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
3321129701313311705901067052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
3331129701325823706051157032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3341129800128511705924167045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
3351129901691459705849277032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3361139600114479705647447032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3371140600188083706022207014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
3381140600188083705809047010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร
3391140601227180705849687032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
340114150000268011415000026807017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3411141500002680000057017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3421149900733549705950357032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
343115040000580511504000058057017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3441150400005805000087017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
345115060009420811506000942087015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
346115060009420800077015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
3471159900438113706000057046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3481160301294922706000067030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา
3491160301294922706007057032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์
350116040015484300087015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
351116040015484311604001548437015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
3521170400023641706011977017060305พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
3531170400023641705837047010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
354117050000320111705000032017017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3551170500003201000067017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3561170601212506706011967017060305พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
3571170601212506705837007010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
358117990019300511799001930057017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3591179900193005000077017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
3601179900419712706011987017060305พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
3611179900419712705836937010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
3621209301133918706051647032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3631209501172364706000257046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3641209501183722706000147046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3651209601443114706000047038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
3661209601443114706000047013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
3671209601458693706051137032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3681209702057929705800057046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3691210600058588705545957032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3701218700013915706051147032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3711219800437599706000207046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3721219900786200705647427032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3731219900827640705705557048081006วัดศรีสงครามนครพนม
3741219900827640705810687030211109พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่องนครราชสีมา
3751219900973239706000067013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
3761219900973239706000067038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
3771240401173654706000127046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3781248100016565706004007041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี
3791248100016565706015767043070807วัดช้างเผือกหนองคาย
3801249900375641706003017045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
3811249900375641706003017045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
3821270300035787705647507032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
383127040011257170601006717045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
384127040011257170601007097045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
3851279500006959705849187032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3861279500008056705849377032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3871279900150674705748787032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3881279900248399706004437041060820พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยาอุดรธานี
3891279900248399706000057041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี
3901300401200863705950537032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3911301301261535705969137040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
3921301301261535706018157040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
3931301502039023706010047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3941301502039023705842427030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา
3951302501038253705910057046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
3961308200031603705902477045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
3971308200031603705902477045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
3981308900001421705748547032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
3991309801338887705900327038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
4001309801338887705900327013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
4011309801346766705508177046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
4021309801346766705808177046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
4031309801427995706000327013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
4041309801427995706000327038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
4051309902777762705950547032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4061310300226999705647567032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4071310300236340705545757032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4081310300238423705545447032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4091310300242358705748627032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4101310300254607705950707032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4111310500206037705545667032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4121310600314770706020067031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์
4131310600314770705911377048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม
4141310701367941705749017032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4151310800235032705647887032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4161311800016749706017557044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
4171311800016749705916547044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
4181318600019333705950147032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4191319000006533705849427032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4201319000010522705922967041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
4211319000010522706000407038150801พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิบึงกาฬ
4221319200025299705950197032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4231319300001049706010037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
4241319500009949705950717032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4251319500010491705950347032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4261319500020721706051217032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4271319500039864706051227032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4281319800047277705802277045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
4291319800047277705802277045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
4301319800353009705849247032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
431131990028658313199002865837017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
4321319900286583000017017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
4331319900760196705807897046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
4341319900760196705807877046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
4351319900762741705748707032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4361319900768031705748227032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4371319900796484705748297032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4381319900821420705849457032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4391319900836991705950307032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4401319900927147705950277032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4411319900940101705950237032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4421319900940216705950217032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4431319900958778706071657031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์
4441319900958778706005427031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์
4451320100159660705849547032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4461320100234734705647547032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4471320101297390705748727032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4481320101298973705950047032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4491320101299007705647267032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4501320101299651705748857032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4511320101300153705748697032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4521320101300366705849087032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4531320101301397706051017032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
454132030001688913203000168897032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4551320300243893705849697032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4561320300244474705802077045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
4571320300244474705802077045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
4581320300244687705950387032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4591320300255522705950417032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4601320300297454706051517032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
461132050011185113205001118517032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4621320500296940705924377045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
4631320500299841705950447032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4641320501331307705950427032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4651320600208872705545497032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4661320601293318705950407032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4671320601299146705950577032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4681320601315494705950077032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4691320601329045706051677032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4701320700170958705823597045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
471132090015617713209001561777032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4721320900292364705647477032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4731320901321287705914787032071103พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์
4741320901321287706009657033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
4751320901326017705849167032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4761320901335733705849177032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4771321000007699705849557032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
478132100006999613210000699967032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4791321000403497705810037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
4801321100069017705748637032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4811321101111921705950597032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4821321101118445705950587032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4831321300127525705849197032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4841321300127681705849057032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4851321300159044706051537032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4861321400007858705748357032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4871321400010875705647237032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4881321400011961705647147032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4891321400013742705849037032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4901323300236331705545577032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4911328600001337705748887032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4921328600003429705849077032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
493132860000342970581200087021011201มงคลวิทยาระยอง
4941328700009291705950017032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4951328800001934705748237032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4961328800007282705950337032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4971328800009412705849347032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4981328800010038705849407032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
4991328800020190706051247032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5001328800022532706051287032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5011328900016364705849097032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5021328900023107705950127032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5031328900029474705950487032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5041328900042489706051277032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5051329000002163705748597032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5061329000006045705849337032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5071329000014994705950027032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5081329200006197705908607033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
5091329200006197705814237032071103พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์
5101329400025365705950187032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5111329900085146705849567032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
512132990014112713299001411277032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5131329900286371705950697032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5141329900439622705849487032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5151329900472204706051587032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5161329900577685706051527032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5171329900611859705950677032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5181329900822795705923237045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
5191329900848361706051347032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5201329900885371705545567032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5211329900911356705849587032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5221329900912476705748347032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5231329900924521705924397045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
5241329900933449705648137032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5251329900940968705849397032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5261329900944131705647167032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5271329900947156705823427045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
5281329900971791705748777032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5291329900973424705646947032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5301329900975532705646957032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5311329900989606705748717032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5321329900992241705647027032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5331329900998796705849517032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5341329901000497705849497032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5351329901004476705748947032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5361329901017772705646997032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5371329901026674705748677032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5381329901027565705924267045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
5391329901028456705748257032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5401329901031368705748457032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5411329901038281705748417032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5421329901039571705748497032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5431329901039661705748687032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5441329901051075705849527032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5451329901052110705950507032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5461329901052811705647357032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5471329901055054705849477032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5481329901055321706051057032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5491329901055623705748397032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5501329901071980706051337032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5511329901072196705748587032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5521329901081110706051567032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5531329901083953705748377032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5541329901088386705748217032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5551329901095960705748477032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5561329901113569705849217032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5571329901119702705950287032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5581329901120158705748607032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5591329901121511705950267032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5601329901129295705849317032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5611329901129295705906257032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์
5621329901134311705849437032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5631329901143948705849257032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5641329901148249705849367032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5651329901151959705849287032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5661329901153714705849327032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5671329901156632705950477032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5681329901160711705849157032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5691329901160991705950557032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5701329901161865705800157046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
5711329901165038705849117032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5721329901170163705849637032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5731329901172077705950367032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5741329901176455705950687032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5751329901176927705849137032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5761329901185306705849127032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5771329901186604705950057032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5781329901186809705849307032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5791329901191781705849047032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5801329901197347706000367046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
5811329901198734705950087032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5821329901199889706051327032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5831329901210289705950107032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5841329901211838705950117032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5851329901224468706051097032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5861329901225146705950617032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5871329901225936705950627032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5881329901227203705950257032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5891329901228421706051307032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5901329901229273705950247032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5911329901234285705950097032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5921329901248294706051297032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5931329901254529706051117032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5941329901255762706051257032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5951329901266152706051547032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5961329901269411706051087032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5971329901272438706051207032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5981329901273167706051077032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
5991329901282964706051127032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6001329901295055706051267032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6011329901298232706051037032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6021329901301683706051657032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6031329901308025706051237032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6041329901315269706051627032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6051329901322265706051067032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6061329901323741706051557032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6071329901335375706051607032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6081329901335715706051047032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6091331000251221705902717045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6101331000251221705902717045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6111331001343871705748667032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6121331001343871706050957033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ
6131331700048541705545377032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6141331700084424705950167032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6151338800000997705748657032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6161339100004711705748427032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6171339100013094705838777033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ
6181339100013094705805497045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด
6191339100026064706002907045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6201339100026064706002907045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6211339100031467706003117045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6221339100031467706003117045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6231339100033222706002917045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6241339100033222706002917045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6251339100036361706003107045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6261339100036361706003107045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6271339100036361706000417045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด
6281339100036621706002897045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6291339100036621706002897045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6301339500010394706059927057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย
6311339500010394706031537050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่
6321339500032754706051667032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6331339600020693705823947045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
6341339600056965706000357033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ
6351339600056965706017547033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ
6361339600075510706024537045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
6371340201208607706013357034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี
6381340201208607706014847045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด
639134060007646113406000764617034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี
640134060007646113406000764617034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี
6411340700607591705924437045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
6421341501365075706010017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
643134170000843413417000084347038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
644134170000843413417000084347013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
6451342500055839705802137045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6461342500055839705802137045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6471342500089415706021267033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
6481342500089415706011227034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี
6491348900072566705902707045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6501348900072566705902707045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6511349700306921705900057046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
6521349901240498706000347046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
6531349901308815706051637032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
6541350101666174705902327045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6551350101666174705902327045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6561350101667081705902467045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6571350101667081705902467045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
6581359900060160706023867045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
6591368100019717705900177013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
6601368100019717705900177038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
661136830002671770608967036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
6621368300026717706005597034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี
6631368400053279706009607036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
6641368400053279706006457040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น
6651368600002261706017357044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
6661368600002261706016707044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
6671369400010473705800277033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ
6681369400010473706003137045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
6691379700023384705907507037060901ศรีเจริญวิทยาอำนาจเจริญ
6701379700023384706013667045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด
6711398800004593706023797041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
6721398800004593706005607046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
6731398800006529705970347040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
6741398800006529705811017040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
6751398800020602706023767041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
6761398800020602706005627046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
6771398800020777706023777041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
678139880002077770600713527039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู
6791398800021714706011027040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
6801398800021714706017027039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู
6811398800026171706017057039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู
6821398800026171706000197010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร
683139940001430470580713047039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู
6841399400014304705800027042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย
6851399400046168706011037040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
6861399400046168706017017039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู
6871400900114236706000217013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
6881400900114236706000217038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
6891401501236363706013487067050404พระปริยัติธรรมฯ วัดประชานิมิตเพชรบูรณ์
6901401501236363705900687010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร
6911409600315854705708847040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น
6921409600315854706014627040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
6931409600374729706006697040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น
694140960037472970600767042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย
6951409600374770706013037040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น
6961409600374770706023877040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น
697140970006637614097000663767040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
698140970006637614097000663767040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
6991409901779795705815877040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น
7001409901779795706010927040040717พระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยาขอนแก่น
7011409901799460705748337032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
7021409901867953705923407045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
7031409902901241706009677036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
7041409902901241705931457040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น
7051409902996986705811037040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
7061409902996986706071317040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
7071409903148580705900777040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
7081409903148580705811127040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น
7091409903295264706023657041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
7101409903295264706005617046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
7111409903307793705924197045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
7121409903307815705924187045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
7131409903368369706071767040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
7141409903368369706020407040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
7151409903386758706000377046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
7161410401498888706016687044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
7171410401498888706017347044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
7181410601354031705969157040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
7191410601354031706009497036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
7201410601387001706052907067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
7211410601387001705900547041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี
7221411200084807705900347013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7231411200084807705900347038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7241411700141184705824137045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
7251411701326757706000397046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
726141180013122914118001312297041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
7271411800131229117041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
7281412200012114127041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
729141220001211414122000121147041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
7301417400034400706000037041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี
7311417400034400706009067041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี
7321417500021504706034257044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม
7331417500021504705916897044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
7341417500023183705702057045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
7351417500023183705702057045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
7361417600009018705800107046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
7371418000026664705900247013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7381418000026664705900247038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7391418000049800706004467041060820พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยาอุดรธานี
7401418000049800706000067041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี
7411418600071164706024577045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
7421419200007010705913717041010816พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสังคาวอุดรธานี
7431419200007010705905677041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
7441419901859519706009477036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ
7451419901859519705969147040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น
7461419901965688706052917067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
7471419901965688705900457041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี
7481419902043229706007867040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น
7491419902043229706038847050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
7501419902086963705800557038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7511419902086963705800557013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7521419902165391705902337045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
7531419902165391705902337045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
7541419902227982706000037041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
7551419902227982706012637041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี
7561419902240288706000177041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี
7571419902240288706004447041060820พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยาอุดรธานี
7581420501184141705925957067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์
7591420501184141706010547042070709วัดศรีภูเรือเลย
7601420901389107705800167046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
7611421000207221705802287045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
7621421000207221705802287045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
7631428700005261705802297045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
7641428700005261705802297045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
7651429900437963705802587042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย
7661429900437963705800127042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย
7671429900490015705942887030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา
7681429900490015706028597042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย
7691429900555044706011947017060305พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
7701429900555044706037507010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
771143030001592014303000159207038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
772143030001592014303000159207013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7731430300093041705800327013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7741430300093041705800327038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7751430300248380706000227013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7761430300248380706000227038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7771430300284661705900237038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7781430300284661705900237013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7791430301325469705700017013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7801430301325469705700017038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7811430301364910705900067013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7821430301364910705900067038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7831430301367731705900207038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7841430301367731705900207013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7851430301377485706000137013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7861430301377485706000137038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7871430301384066706000027038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7881430301384066706000027013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7891430390001745705800347013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7901430390001745705800347038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7911430400094848705900397013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7921430400094848705900397038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7931430400097677705800467038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7941430400097677705800467013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7951430400112731705900087013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7961430400112731705900087038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7971430400119964706000207038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
7981430400119964706000207013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
7991430400143008705900377013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8001430400143008705900377038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8011430400148280705800227013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8021430400148280705800227038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8031430400150560706000287013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8041430400150560706000287038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8051430400158391706000267038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8061430400158391706000267013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8071430400215009706000197013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8081430400215009706000197038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8091430500253603706003277042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย
8101430500253603706006867040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น
8111430501474620706001097010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร
8121430501474620706037777010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
8131430501477505706000397043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย
8141430501477505705815347043070807วัดช้างเผือกหนองคาย
8151430600172885705900267013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8161430600172885705900267038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8171430901296842705900597038150801พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิบึงกาฬ
8181430901296842705911667046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์
8191430901306856705900627038150801พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิบึงกาฬ
8201430901306856705901137044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม
8211430901307241706000527038150801พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิบึงกาฬ
8221430901307241705900097047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร
8231430901315600706000077013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8241430901315600706000077038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8251431000064985705900367038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8261431000064985705900367013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8271431100070413705801107048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม
8281431100070413705900287038150801พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิบึงกาฬ
8291431200019517705800307038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8301431200019517705800307013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8311431200034699705800317013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8321431200034699705800317038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8331431200064466705800567013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8341431200064466705800567038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8351438300001772705800587038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8361438300001772705800587013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8371438300002761705800577013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8381438300002761705800577038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8391438300004755705900167038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8401438300004755705900167013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8411438300005590705900197013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8421438300005590705900197038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8431438300005964705900157038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8441438300005964705900157013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8451438300006073706000337013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8461438300006073706000337038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8471438300027704706000127038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8481438300027704706000127013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8491438300028832706000147013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8501438300028832706000147038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8511438900003920706012297043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย
8521438900003920705915507043070807วัดช้างเผือกหนองคาย
8531439000007172706000187013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8541439000007172706000187038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8551439000016902705900187038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8561439000016902705900187013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8571439000028382706000297046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
8581439000029087706000227046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
8591439200001348706017367044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8601439200001348706017217044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8611439200002107706017227044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8621439200002107706017377044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8631439200003685705800237013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8641439200003685705800237038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8651439200004363705900047013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8661439200004363705900047038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8671439200007168706000317038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8681439200007168706000317013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8691439200007214705900227013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8701439200007214705900227038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8711439200007907705900077038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8721439200007907705900077013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8731439200009713705900217013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8741439200009713705900217038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8751439200010096705900117038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8761439200010096705900117013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8771439200025182706000087013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8781439200025182706000087038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8791439200025328706000367038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8801439200025328706000367013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8811439200026464706000357013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8821439200026464706000357038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8831439200027215706000107038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8841439200027215706000107013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8851439600003798705712117043020810วัดอัมพวันหนองคาย
8861439600003798705701077030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา
8871439600039245706023947040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น
8881439600039245706005707040050724วัดสระแก้วพิทยาคมขอนแก่น
8891439900402337705922847041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี
8901439900402337705900147043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย
8911439900460167705900387038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8921439900460167705900387013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8931439900517258706000177013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8941439900517258706000177038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8951440400159184705915787044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8961440400159184706017477044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
8971440900161889706000297038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
8981440900161889706000297013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
8991448900022100706002867045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9001448900022100706002867045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9011449400025381706000087044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
9021449400025381706017107044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9031449500001246706016677044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9041449500001246706017337044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9051449500001432706016297044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9061449500001432706017297044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9071449500004270705917027044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9081449500004270705801327046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์
9091449900502021705815567044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
91014499005020217058155567044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
911144990061998170601006607045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
912144990061998170601006947045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
913144990064549370601006847045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
914144990064549370601007227045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
9151449900656088706017457044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
9161449900656088705916837044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
91714501000851690087045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
918145020014175314502001417537045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
919145020014175314502001417537045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9201450401203993705802127045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9211450401203993705802127045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
922145060011270014506001127007045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
923145060011270014506001127007045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
924145070136897170601007187045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
925145070136897170601006807045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
926145080001389687046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
92714508001068270137046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
92814508001068270047046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
9291450800126801705800117046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
9301450800136122705810027046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
9311450800139156705810017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
9321450800139164705810047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
9331450800142998705910017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
9341450800145148705910027046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
93514510000339910067045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
9361451100005174706003037045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9371451100005174706003037045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9381451100021374000047045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9391451100031671706003047045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9401451100031671706003047045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9411451100092425706003077045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9421451100092425706003077045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
943145110010424514511001042457045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
944145110010424514511001042457045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9451451100115131705802227045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9461451100115131705802227045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9471451100155044705924307045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9481451100159813705924297045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9491451100168405705802217045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9501451100168405705802217045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9511451100193973705902357045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9521451100193973705902357045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9531451100199793706002987045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9541451100199793706002987045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9551451100202328705823917045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9561451100202433706002977045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9571451100202433706002977045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9581451100213761706002997045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9591451100213761706002997045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9601451100214351705802267045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9611451100214351705802267045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9621451100216558705902677045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9631451100216558705902677045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9641451100232154706003067045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9651451100232154706003067045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9661451100242621705924247045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9671451100252279705823417045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9681451100255545705924387045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9691451100259613706024267045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9701451100260182705924407045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9711451100262096705823677045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9721451101297683705823987045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9731451101298035705823167045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9741451101298507705824007045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9751451101299520705923337045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9761451101307069706024607045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9771451101307603706024547045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9781451300009475705924337045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
979145150007330470601007117045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
980145150007330470601006737045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
9811451900012167705902637045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9821451900012167705902637045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9831458500021165705902747045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9841458500021165705902747045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9851458600009035706024597045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9861458600009612705924227045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9871458600009876705924287045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9881458600011153705823957045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9891458600011510705924217045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9901458600012150705823847045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9911458600012800705802157045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9921458600012800705802157045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9931458600017861705902347045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9941458600017861705902347045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9951458600018417705924177045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9961458600019294706024517045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
9971458600020063705902687045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
9981458600020063705902687045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
9991458600020314705902657045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10001458600020314705902657045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10011458600020373706024527045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10021458600021591705902457045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10031458600021591706008297034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี
10041458600024506706002937045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10051458600024506706002937045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10061458600028013706002957045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10071458600028013706002957045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10081458600028358706002967045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10091458600028358706002967045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10101458600028757706024467045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10111458600029834706024587045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
1012145870000957670601007247045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10131458700009576706020127045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด
1014145870001415470601006697045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1015145870001415470601007077045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1016145870001851670601007087045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1017145870001851670601006707045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1018145870002731170601006667045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1019145870002731170601007027045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1020145880000610270601006817045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1021145880000610270601007197045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1022145880000636670601007217045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1023145880000636670601006837045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1024145880000901270601006867045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1025145880000901270601007257045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1026145880001275770601006747045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1027145880001275770601007127045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10281459000007091705800017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10291459000007261705800027046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10301459000007351705800047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10311459000007971705800037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10321459000009647705900087046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10331459000010327706000327046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10341459000010564705900047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10351459000011099705900017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10361459000023054706000067046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10371459000023411705900097046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10381459000023968705900037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10391459000024450706000307046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10401459000024654706000047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10411459000024689706000287046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10421459000026681706000167046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10431459000027424706000277046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1044145910000682870601006877045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1045145910000682870601007267045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10461459100007476705805537045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด
1047145910000747670591006727045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1048145910001946670601006787045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1049145910001946670601007167045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1050145910002572570601007067045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1051145910002572570601006687045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10521459200009578705902777045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10531459200009578705902777045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10541459200014296705902427045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10551459200014296705902427045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10561459700013574705805097045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด
10571459700013574706020097045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด
10581459900495441705823687045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10591459900495726706003007045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10601459900495726706003007045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10611459900545316706003057045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10621459900545316706003057045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10631459900643377705823697045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10641459900734968705823787045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10651459900750891705823997045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10661459900770018705824027045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10671459900804885705810057046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10681459900839387705802067045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10691459900839387705802067045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10701459900857571705748747032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
10711459900862702705923357045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
1072145990090447270601006797045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1073145990090447270601007177045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1074145990093670670601007237045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1075145990093670670601006857045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10761459900936714705924237045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10771459900941319705902667045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10781459900941319705902667045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10791459900953295705924277045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10801459900957819706024487045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
10811459900962111705902817045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10821459900962111705902817045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10831459900962227705902647045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10841459900962227705902647045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10851459900963886705800097046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10861459900972672706010937034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี
10871459900972672705905737045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด
10881459900977097705902737045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10891459900977097705902737045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10901459900979073705902447045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10911459900979073705902447045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
10921459900980543705900067046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
10931459900982121705902787045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
10941459900982121705902787045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1095145990099017470601007147045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1096145990099017470601006767045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
10971459901001719705900107046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1098145990104396970601006957045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1099145990104396970601006617045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
11001459901047069706002877045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
11011459901047069706002877045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
1102145990105291770601006627045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1103145990105291770601006967045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1104145990106602170601007057045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1105145990106602170601006677045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
11061460100001112705900077046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1107146010001129747046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11081460501310465705910067046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11091461200172293705504387046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11101461200172293705804387046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11111461200173052705504527046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11121461200173052705804527046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11131461201207198706000337046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11141461300164195705508167046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
11151461300164195705808167046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
11161468000014178706000157046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11171468300016796705900147046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11181468300019574705900187046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11191468700004558705916567044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11201468700004558706017467044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11211468700012950706017497044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11221468700012950706017147044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11231468700024516706000177046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11241469000029079706051187032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11251469000029257706051177032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11261469500010911705900137046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11271469500011675705900157046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1128146950001960970601007007045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1129146950001960970601006647045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1130146950002051870601006637045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1131146950002051870601006997045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
11321469600001183 705805607046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
11331469600001183705805607046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
11341469900227934705807997046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
11351469900227934705807907046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
11361469900240698157046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
113714699004535437046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11381469900453543705804307046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11391469900516791706010027046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11401469900566925705800177046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11411469900589003705800077046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11421469900590141705800127046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11431469900592870705800137046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11441469900592871705800147046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11451469900610967705900197046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11461469900612749705900177046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11471469900654603705900117046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11481469900660310705900207046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11491469900661847706000027046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11501469900661855706000037046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11511469900669317706000017046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11521469900670463706000387046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11531469900673209706000137046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1154147010000967567046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1155147019000299377046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11561470201200851705806287047010807พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยาสกลนคร
11571470201200851705900487048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม
11581470801390430705900097013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11591470801390430705900097038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11601470801390481705900057038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11611470801390481705900057013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11621471000117230705900297013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11631471000117230705900297038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11641471100261294706000057038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11651471100261294706000057013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11661471400079939706000077046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1167147170003929170601007137045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1168147170003929170601006757045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
11691478600050680706000357046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11701478900001749706024477045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
11711478900009499706000347013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11721478900009499706000347038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11731479000009701706011787041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
11741479000009701706000217041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
11751479000025146706000427041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี
11761479000025146706011977041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
11771479300014697706000037013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
11781479300014697706000037038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
11791479900452270706018057060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์
11801479900452270706000747048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม
11811479900548331705900127046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11821479900553220706000397047010809โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดป่าสุทธาวาสสกลนคร
11831479900553220705905897046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
11841479900647836706000087046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11851480600004401107041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1186148060000440114806000044017041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
11871480700193001705800187046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11881480701274551705950137032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11891489300023238706006287048081006วัดศรีสงครามนครพนม
11901489300023238706011637041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
11911489700007019705800067046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
11921489900391637705647467032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11931489900399069705849627032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11941490300120936705950647032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
11951499900311528706016497044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11961499900311528706017397044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม
11971500301211578705834387050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
11981500301211578706000157010060103พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร
1199150160009017015016000901707050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12001501600090170237050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12011501801160671706000427052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12021501801160671705901247052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12031501801170154705901147052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12041501801170154706000247052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12051501801175491706000217052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12061501801175491705901117052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12071501801179046705901127052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12081501801179046706000227052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12091501801183124706000357052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12101501801183124705901327052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12111501801185801705901057052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12121501801185801706000167052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12131501801187081706000207052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12141501801187081705901107052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
1215150200004517415020000451747050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12161502000045174227050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12171508600003231705936417050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
12181508600003231705986637050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12191508700025678706000437052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12201508700025678705901257052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12211509600006869705908447051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน
12221509600006869705928407050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
1223150990071803115099007180317050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12241509900718031167050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12251510200067960247050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1226151020006796015102000679607050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1227151040011636115104001163617050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12281510400116361257050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12291510401223004706000057052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12301510401223004705900957052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12311510401229843705901167052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12321510401229843706000267052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12331510401230400706000067052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12341510401230400705900967052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
1235151050003229115105000322917050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12361510500032291177050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12371520400054446706000447052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12381520400054446705901307052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12391520400055477705901297052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12401520400055477706000387052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12411520400087492706000127052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12421520400087492705901027052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12431520400087883705901007052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12441520400087883706000107052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12451521100095377706000327052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12461521100095377705901227052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12471521100095482705901197052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12481521100095482706000297052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12491521100095865706000277052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12501521100095865705901177052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12511521100096187705901207052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12521521100096187706000307052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12531529500004546706000377052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12541529500004546705901287052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12551529500007634705901037052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12561529500007634706000137052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12571529500007863706000147052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12581529500007863705901047052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12591529500008207705900977052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12601529500008207706000077052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12611529500008380706000237052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12621529500008380705901137052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12631529902062834705901277052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12641529902062834706000397052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12651529902211007706000317052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12661529902211007705901217052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12671529902225610705901077052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12681529902225610706000187052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12691529902227329706000257052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12701529902227329705901157052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12711529902233426705901017052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12721529902233426706000117052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12731529902240228706000037052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12741529902240228705900937052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12751529902243189705900947052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12761529902243189706000047052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12771529902247079706000197052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12781529902247079705901097052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12791529902250053705900987052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12801529902250053706000087052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12811529902252391706000287052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12821529902252391705901187052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12831529902254334705901237052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12841529902254334706000337052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
12851549900688027706051027032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
12861559500024831706026137055050602วัดปรางค์น่าน
12871559500024831706001127055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน
12881559900148146197050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1289155990014814615599001481467050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1290157030005128315703000512837050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12911570300051283187050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12921570301210547706006457057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย
12931570301210547706017677057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย
12941570301216421706017757057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย
12951570301216421706006467057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย
12961571100062851157050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1297157110006285115711000628517050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1298157990008093215799000809327050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
12991579900080932147050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
13001579900685206705926147067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์
13011579900685206705918767036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ
13021589800000899706000327010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจรกรุงเทพมหานคร
13031589800000899706030317050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
13041600300083524705647907032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13051609900594978705849067032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13061639500003107705900167046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13071659902204981706005517064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย
13081659902204981706033697065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก
13091670900081522705800097038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
13101670900081522705800097013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
13111679800326602706026507067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์
13121679800326602706052857067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
1313170990151461670601006777045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1314170990151461670601007157045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
13151717800008713706059947057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย
13161717800008713706000407047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร
13171720101193388705950317032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13181720900288380705950177032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13191730701012473705647607032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13201738700029540706024557045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
13211739901920797705647277032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13221749800349113706004487041060820พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยาอุดรธานี
13231749800349113706000207041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี
13241749800354460705902807045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
13251749800354460705902807045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
13261749900696605705545907032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13271749900806737705748507032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1328174990084216470601006827045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1329174990084216470601007207045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
13301749900908076705950067032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13311749900973901706023747041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
13321749900973901706005647046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
13331749901016837706005657046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
13341749901016837706023697041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี
13351760300083655706000317046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13361770500132161706000217046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13371779800217209705950657032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13381779900282860705647837032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13391800701280566705932347080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช
13401800701280566705906107045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด
13411801700096738705810077046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13421808200022189706000167038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
13431808200022189706000167013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
13441839901816018706004017041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี
13451839901816018706015167034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี
13461840701091623706000577043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย
13471840701091623706012267042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย
13481849901356513705647627032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13491849901624062706004537084020201พระปริยัติธรรมวัดกรวดสุราษฎร์ธานี
13501849901624062706005987084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
13511859900275447706000447014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
1352185990027544711692706000447014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
13531869200019201706012777040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น
13541869200019201705916337036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ
13551869900467877706051507032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13561909701170300705908477045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด
13571909701170300706012737043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย
13581929900948548705900147013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
13591929900948548705900147038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
13601968700019402706000247046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13612250201052002705950637032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13622320101080968705748617032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13632320601045177705849447032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13642320601045789705849267032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13652321101030066705950037032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13662329900045959705950297032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1367233050003417023305000341707032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13682390501004312705849647032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
13692411101039992706037637010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร
13702411101039992706000567041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี
13712419901077543706000447041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามอุดรธานี
13722419901077543705998157043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย
13732459000000010705910047046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
13742501801129977706000367052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
13752501801129977705901267052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
13762501801168107705901317052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
13772501801168107706000347052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง
13782660100001689000027045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
13792730701002662705950467032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1380283990106317470601006937045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1381283990106317470601007047045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
1382310010121592831001012159287032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1383310080043954031008004395407017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
13843100800439540000027017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
13853100901629280705823647045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
13863101402401314706019627039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
13873101402401314706016907039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู
1388315010027481531501002748157015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1389315010027481500057015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
139031501003185020047015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง
1391315010031850231501003185027015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง
1392315040005968531504000596857015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง
139331504000596850077015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง
139431504000700770087015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง
1395315040007007731504000700777015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง
1396317020034640131702003464017017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
13973170200346401000047017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
13983179900057159000037017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
1399317990005715931799000571597017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
1400318010020076531801002007657050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1401318010020076547050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1402331140012052957050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1403331140012052933114001205297050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1404332010027096633201002709667032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1405332010053347933201005334797032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1406332010067678433201006767847032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1407332010068188533201006818857032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1408332010091983133201009198317032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1409332010092710817050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1410332010092710833201009271087050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1411332010145544733201014554477032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1412332010210909733201021090977032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1413332040018588333204001858837032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1414332040027089933204002708997032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1415332040029399633204002939967032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1416332040029586733204002958677032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1417332040052701633204005270167032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1418332090021798900067015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1419332090021798933209002179897015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1420332120011510633212001151067032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1421332120044975633212004497567032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
14223329900230347705849237032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1423333050046634533305004663457032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
14243331001002638705950457032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1425334100043700233410004370027015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1426334100043700200017015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
142733418002609210037045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
14283342000130340017041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1429334200013034033420001303407041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1430334990097642033499009764207041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14313349900976420087041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1432335060010858133506001085817050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1433335060010858177050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
14343400100054413107046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1435341010219229534101021922957041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี
1436341010219229534101021922957041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี
14373410200409647706000047041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี
14383410200409647706004507041060820พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสวัสดิ์วิทยาอุดรธานี
1439341180002592134118000259217041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14403411800025921037041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14413411800122684047041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1442341180012268434118001226847041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1443341180018943634118001894367041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14443411800189436057041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14453411800424907137041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1446341180042490734118004249077041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
14473430100798625705800437013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14483430100798625705800437038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14493430300078022706000307038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14503430300078022706000307013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14513430300316667705800027013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14523430300316667705800027038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1453343030035251534303003525157013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1454343030035251534303003525157038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14553430300414138705900357038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14563430300414138705900357013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1457343030063764134303006376417013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1458343030063764134303006376417038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14593430300702745705800417013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14603430300702745705800417038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14613430300727233705800017038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14623430300727233705800017013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1463343030078928034303007892807013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1464343030078928034303007892807038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14653430300831049705800357013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14663430300831049705800357038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14673430300836946705800367038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14683430300836946705800367013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14693430300895233705800297013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14703430300895233705800297038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14713430300919825705800337038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14723430300919825705800337013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1473343040005495834304000549587013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1474343040005495834304000549587038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14753430400062870705800397013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14763430400062870705800397038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
14773430400073421706000097013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14783430400073421706000097038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1479343040009147134304000914717038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1480343040009147134304000914717013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14813430400183740706000237013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14823430400183740706000237038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1483343040025038234304002503827038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1484343040025038234304002503827013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14853430400258090706000257013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14863430400258090706000257038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1487343040034552934304003455297038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1488343040034552934304003455297013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14893430401951953705800547013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14903430401951953705800547038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1491343070031961234307003196127038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1492343070031961234307003196127013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
14933440900898365077044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม
14943440900898365107044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม
14953450500842028705924347045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
149634508000885310067046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
1497345080008853100127046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
149834508004459710087046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
1499345080044597100117046041004พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
150034509001596010253017040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น
15013450900159601137040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น
1502345090045963934509004596397038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1503345090045963934509004596397013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
150434510001427960047045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
150534510001596720027045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด
15063451100041126706003127045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
15073451100041126706003127045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1508345110008069534511000806957045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1509345110008069534511000806957045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
1510345110011221034511001122107045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
1511345110011221034511001122107045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
15123451100112244000087045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15133451100151720000037045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15143451100172441705824117045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
1515345110026133934511002613397045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1516345110026133934511002613397045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
15173451100319515000107045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15183451100391305000057045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15193451100399152000077045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15203451100540343000017045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15213451100571320706003027045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
15223451100571320706003027045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1523345110066186834511006618687045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
1524345110066186834511006618687045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
15253451100663526705924327045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15263451100757067705924157045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15273451100757903705823617045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15283451100778650000067045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
1529345130019720134513001972017045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด
153034513001972017045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด
15313451400520917000117045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
1532346010033889637046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
15333460100453814127046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1534346010067486117046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
15353460101102896137046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
15363460300774151705508127046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
15373460300774151705808127046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์
15383460500917583 705805467046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
15393460500917583705805467046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
15403460800232314117046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1541346120005012727046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
15423480800212381706000277038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
15433480800212381706000277013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
1544349040016740034904001674007050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1545349040016740087050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15463501300819863207050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1547350130081986335013008198637050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1548350140020307435014002030747050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15493501400203074107050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1550350990134911797050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1551350990134911735099013491177050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1552351040001930235104000193027050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15533510400019302137050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1554351040023728835104002372887051010502โสภณวิทยาลำพูน
1555351040023728835104002372887057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย
1556351040023728835104002372887057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย
1557355030010780335503001078037050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1558355030010780367050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15593610200167641 3610200167647061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี
1560361020016764136102001676417061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี
1561363040000742736304000074277050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15623630400007427127050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1563365060083776836506008377687065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก
1564365060083776836506008377687064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย
15653660400187735706000247013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี
15663660400187735706000247038210803วัดเวฬุวันวิิทยาบึงกาฬ
1567367010037333937050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1568367010037333936701003733397050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1569385010023034038501002303407015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1570385010023034000037015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
15715101500030112000097045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15725320300003194705823527045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15735329900070567705849147032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
1574534150008651597046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์
1575539010000285227050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1576539010000285253901000028527050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1577541170002620554117000262057041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
15785411700026205027041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
15795411800004173067041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
1580541180000417354118000041737041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี
15815450690007628705823547045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด
15825500701057021706088367050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
15835500701057021706030017050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
15845509900089924217050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1585550990008992455099000899247050010502เชตุพนศึกษาเชียงใหม่
1586551010002295955101000229597051010502โสภณวิทยาลำพูน
1587551010002295955101000229597057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย
1588551010002295955101000229597057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย
1589562030004503056203000450307015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1590562030004503000047015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1591567050009891956705000989197024031203วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา
1592567050009891956705000989197024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา
1593573039000952500027015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
1594573039000952557303900095257015010301ศรีเมืองทองวิทยาอ่างทอง
15957502001041414705807257050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่
15967502001041414706037777050010504บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เชียงใหม่
15977578500005711706000147057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย
15987578500005711706014977057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย
15998500476029750706017857050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน แผนกสามัญศึกษาเชียงใหม่
16008500476029750705929037050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่
16018700384006867705506717070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี
160287003840068677070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี
160387003840068677070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี