ข้อมูลโรงเรียน 7051040510 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ