ข้อมูลโรงเรียน 7044081009 พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ