ข้อมูลโรงเรียน 7051040503 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ